Balatonrendesi Természetbarátok Egyesülete (BRTE)

NAV adószámunk: 19287252-1-19

Bírósági nyilvántartási számunk: 19-02-0003942

OTP Bank Nyrt számlaszámunk: 11748052-24859499

Megalakulásunk töténete

Egyesületünk spotán civil kezdeményezésként válaszként jött létre a rendesi kikötőt évek, sőt évtizedek óta használókat ért teljesen váratlanul kialakult helyzetre. A kikötő bejáratánál és területén egy addig ismeretlen vállalkozói társaság helyezett el egy felszólítást 2020 augusztus közepén. A felszólítás arra hívta fel azt a kb. négy tucat csónak és ladik tulajdonost, hogy a kikötőből a hónap végéig vigyék el csónakjaikat, ladikjaikat.

Az augusztus 22-23-i hétvégén igen nagy létszámban összgyűlt összegyűlt helyi és környékbeli lakosok, támogatók elhatározták hogy, mind a több évtizede funkcionáló kikötő, mind Balatonrendes község, és mind a balatoni vízvilág érdekeit messzemenően szem előtt tartva, azok együttes és közös érdekei érvényesítésére és biztosítására formálisan egy non-profit, civil kezdeményezésű jogi formációt kívánnak létrehozni egyesületi formában.

Az egybegyűlt érdekeltek megbízásából a frissen alakult ideiglenes ügyvivői testület (IÜT) szeptember 2-án az Önkormányzat kultúrházi nagytermében -melynek szívélyes biztosítását mégegyszer köszönjük Polgármester úrnak- áttekintette a kialakult helyzetet. IÜT felvázolta és rögzítette az újonnan megalakulandó egyesületi szervezet céljait és működésének alapelveit, azok megvalósításának lehetséges jövőbeni tevékenységi körét, ill. az egyesület szervezeti felépítésének formátumát. IÜT kidolgozta az egyesület jogi elismeréséhez és formális OBH bejegyezetéséhez szükséges alapszabály-tervezetet. IÜT kezdeményzete Polgármester úr tájékoztatását, az Önkormányzat álláspontját megismerendő.

IÜT, Balatonrendesi Természetbaratok Egyesülete (BRTE) névvel, 2020. szeptember 6-án egyesületet alapított. BRTE (vagy röviden Egyesület) megalapításával egyidejűleg IÜT magát feloszlatta, és szerepét a BRTE Elnöksége, ill. az Alapító Tagok Testülete (ATT) vette át az addigra már majd jóval ötven főre duzzadt egyesületi alapítást támogatók aláírásának birtokában.

BRTE ATT szeptember 8-án fogadó óra keretében tájékoztatta Polgármester urat, álláspontjaikat a felek kölcsösen felvázolták.

BRTE Elnöksége szeptember 18-án szándékait email formájában benyújtotta, melyekről Balatonrendes Önkormányzatának Képviselő-testülete (BÖK) 2020. okt. 1-i nyilvános közgyűlésén határozatokat is hozott (lsd. Hírek).

Egyesületünk kezdeményezésére BÖK 2020. okt. 17-én a csónakkikötő helyzetének lakossági tájékoztatására nyilvános, informális Lakossági Fórumot hírdetett meg. BÖK újra térítésmentesen biztosította a Kultúrház nagytermét, melyet a Fórum részvevői és Egyesületünk támogatói nevében is köszönünk. A Fórum a jelenlegi igen nehéz körülmények ellenére is nagy lakossági érdeklődés mellett zajlott le (lsd. Hírek). A Fórum eredményeként Egyesületünk támogatói létszáma már száz köré emelkedett. Minden támogatói hozzájárulást ezúton is köszönünk!

Egyesületünk 2020. okt. 17-én megtartotta első közgyűlését is melyen, minden várakozáson fölüli létszámban, jelentek meg Tagjaink. A részletekről lsd. a Hírek oldalt.

Közvetlen jövőbeni feladatok

BRTE Elnöksége, ATT és a tisztelt egyesületi Tagság következő feladata az Egyesület teljeskörű hatósági elismertetése, ill. a csónakkikötő felújításához szükséges dokumentumok és igen nagyszámú endgedélyek beszerzése ill. a megvalósításhoz szükséges anyagi források megteremtése.

Belépés az Egyesületbe, támogatás

Amennyiben a BRTE céljaival és tevékenységével egyetért, és be szeretne lépni, tötse le a Belépési Nyilatkozatot (pdf-ben vagy docx-ban) majd kérjük juttassa el kitöltve Elnöségünknek a kapcsolatban megadott módon.

Amennyiben a BRTE céljaival és tevékenységével egyetért, és azokat támogatni kívánja, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Üdvözlettel!
Balantonrendesi Természetbarátok Egyesülete (BRTE)